Thú vui nhảy ngựa bên cửa sổ của anh cặc to

Thú vui nhảy ngựa bên cửa sổ của anh cặc to. Qủa là một cuộc đua khó phân thắng bại. Cả hai chú ngựa này chú nào cũng khỏe, chú nào sức cũng bền. Không một chú nào chịu nhịn chú nào cả. Bởi đây là một thú vui nên hai người đặt hết nhiệt huyết của mình cho cuộc đua này. Dù có ngang sức đến đâu thì cuối cũng con ngựa cái cũng phải tụt lại phía sau. Để cho anh chàng ngựa đực kia tha hồ địt từ phía. Lúc này cô nàng ngựa cái đã đuối sức đành phải chổng đít lên cho anh ngựa đực địt. Cô ngựa cái chỉ còn biết rên trong sung sướng.