Nhân viên bảo hiểm bú cặc khủng của hai khách hàng

Chợt một ngày cô nàng này nhận ra hình như mình đã bị nghiện cặc. Bởi ngày nào cũng phải tiếp xúc với rất nhiều anh khách hàng cặc khủng. Mà cái đặc trưng công việc của cô cũng thật kì lạ. Bởi muốn làm được việc thì em phải mua được lòng của khách hàng. Nhưng chẳng có khách hàng nào giống nhau về tâm lí với tâm tư. Thế nên em rất khó có thể triều lòng của các anh được. Cũng qua lắm bắt rất nhiều mà em đã phát hiện được các ông này rất thích địt. Và với cái kĩ năng vốn có của mình thì cô rất dễ dàng làm khách vui lòng. Nhờ đó mà em làm việc rất thuận lợi.