Địt vào lồn cô em mông to trước cửa máy giặt

Là hai anh em trong nhà mà chẳng bao giờ chuyện được với nhau quá hai câu. Vì từ khi sinh ra là hai người đã có một cái điềm khích nên rất ít khi nói chuyện với nhau. Vin vào cái cớ là hai đứa chẳng hợp nhau nhưng thực chất là chẳng hợp thật. Nhưng rồi khi đã trưởng thành thì suy nghĩ tự nhiên cũng khác. Tự nhiên muốn gần gũi cô em gái ngọt nước vô cùng của mình. Hình như cô em cũng hiểu được chuyện đó thế nên là hai người mới hòa thuận. Đó cũng chính là cơ hội mà anh được chén cô em gái của mình ngay chính tại chỗ để máy giặt.