Anh trai địt hai em gái của mình

Anh trai địt hai em gái của mình. Tôi là con cả trong nhà, hôm đó hai đưa em song sinh của tôi tổ chức sinh nhật mời tôi đến dự tôi đến rất sớm để hộ mấy em trang chí nhà,  sau đó là cùng đón sinh nhật cung tôi tưởng mấy em mời rất nhiều người nên đã làm rất nhiều đồ ăn đến tối chẳng thấy ai cả hóa ra là, không mời ai đón sinh nhật chỉ có ba người  hôm đấy tôi uống hớt nhiều nên đã ngủ trước. Sáng hôm sau mấy em gạ tình tôi thương hai em cô đơn, tôi đã địt nhau với hai em gái ruột của mình. Dù biết đó là sai trái nhưng biết làm sao cảm giác tình dục của tôi quá lớn nên không nghĩ gì nhiều.